Ogłoszenie wyniku naboru

W dniu 15 września 2018 r. upłynął termin składania podań na stanowisko młodszego instruktora Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie z pośród czterech zgłoszonych kandydatur do pracy przyjęto Panią Izabelę Nowak-Grabny