Teatr ANIMAGIA

W dniach 16 – 20 maja b. r. w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie Teatr ANIMAGIA Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie prezentował spektakl „Karczma pod Białym Łabędziem” podczas 50-tych Jubileuszowych Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy. W ocenie jury festiwalu występ teatru z Żytna zyskał najwyższe uznanie i został wyróżniony dwoma nagrodami: „Za wybitną kreację artystyczną” oraz za reżyserie spektaklu. Ponadto twórcy Animagii, Michałowi Zaskórskiemu, przyznano tytuł Artysty Teatru, a Karolinę Wolską nagrodzono za najlepszą rolę. W ramach Lubelskich Spotkań Teatralnych przedstawiono 15 spektakli z Polski, Francji i Rosji.