Teatr Polska

Werdyktem Komisji Artystycznej programu Teatr Polska realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie spektakl „Karczma pod Białym Łabędziem” Teatru ANIMAGIA w Żytnie został nominowany do realizacji objazdu w dziesięciu ośrodkach teatralnych na terenie kraju.

Widowisko Teatru ANIMAGIA znalazło się wśród 20 wybranych spektakli na 113 zgłoszonych do Programu. Na realizację zdania Teatrowi przyznano dotację w kwocie 123 700 zł.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

http://www.teatrpolska.pl/artykuly/21/