Warsztaty w Międzywodziu

       W dniach od 16.08.2020 r. do 28.08.2020 r.  Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie organizował wypoczynek letni dla czternastoosobowej grupy dzieci i młodzieży biorącej udział w stałych zajęciach Ośrodka, pochodzących ze środowisk zagrożonych z terenu gminy Żytno w ramach tzw. “Akcji letniej – 2020” na podstawie profesjonalnego programu pn. ,,Zdobywamy Westeros”. Wypoczynek zorganizowany był w domkach drewnianych, na terenie letniej bazy Hufca ZHP Szczekocińsko – Włoszczowskiego, w  atrakcyjnej nadmorskiej miejscowości Międzywodzie. Podczas realizacji projektu uczestnicy mogli w sposób atrakcyjny i twórczy wypoczywać, poznając alternatywny sposób spędzania wolnego czasu, a tym samym docenić wartość działań turystyczno-krajoznawczych i edukacyjnych w ich osobistym rozwoju. Pod okiem instruktorów harcerskich mogli zapoznać się z metodami działania charakterystycznymi dla ZHP oraz  poszerzyć swoją wiedzę z zakresu promowania idei i organizowania wolontariatu, czy działalności na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego; dodatkowo zrealizowany został  Program profilaktyczny „Ja i mój świat”, a także warsztaty muzyczne dla uczestników wyjazdu należących do Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.

Efekty warsztatów zostały zaprezentowane na koncercie 22 sierpnia 2020 r. w Międzywodziu, a także można było je usłyszeć na festynie „Witaj szkoło!” w dniu 12 września 2020 roku w Żytnie.

Zadanie było zrealizowane w ramach dotacji z budżetu Gminy Żytno zgodnie z umową o udzielenie dotacji z dnia 28 lipca 2020 r.