Święto Zmarłych

W dzień poprzedzający Święto Zmarłych Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie w imieniu Wójta i Rady Gminy Żytno odwiedził groby zmarłych osób pracujących na rzecz Gminy Żytno od powstania Samorządów Terytorialnych (tj. od 1990 r.) oraz groby Nieznanego Żołnierza, aby zaświecić symboliczny znicz. Na grobach Nieznanych Żołnierzy i Partyzantów poległych w czasie II Wojny Światowej oraz mieszkańców Magdalenki-Czech złożone zostały również kwiaty.