Wycieczka do Sejmu RP

18 listopada 2021 r. na specjalne zaproszenie Pani Poseł Anny Milczanowskiej Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Żytnie udała się na wycieczkę do Warszawy by zwiedzić Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Po wizycie w Sejmie młodzież zwiedziła Królewskie Łazienki oraz udała się na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wspólnie z Wójtem Gminy Żytno- Panem Mirosławem Ociepą złożyła kwiaty i zapaliła znicze na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy Pomniku Marszałka Piłsudskiego.