KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2021

Podczas tegorocznych Dożynek Gminy Żytno odbył się konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy 2021” organizowany przez Wójta Gminy Żytno oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Borzykowie. W konkursie wzięło udział 15 sołectw: Borzykowa, Borzykówka, Budzów, Czechowiec, Czechowiec Kolonia, Grodzisko, Łazów, Pągów, Pierzaki, Polichno, Pukarzów, Sady, Silniczka, Sudzinek i Żytno. Oceny dokonywało Jury Konkursowe w składzie: Przewodnicząca: Tomasz Zaskórski Członek: Halina Woldan Członek: Anna Czerkiewska Komisja Konkursowa dokonała wyboru najładniejszego wieńca oceniając: Związek z lokalna tradycją. Bogactwo użytych elementów. Różnorodność wykorzystanych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. Staranność wykonania i stopień trudności. Ogólny wygląd zewnętrzny; walory estetyczne, kompozycja, kolorystyka, architektura bryły, wyraz artystyczny nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych. Po analizie i ocenie wieńców Jury przyznało następujące miejsca : MIEJSCE I: Sołectwo Czechowiec, MIEJSCE II: Sołectwo Pukarzów MIEJSCE III: Sołectwo Łazów Dla wszystkich sołectw biorących udział w konkursie ufundowano nagrody rzeczowe.