Teatr Lalkowy ANIMAGIA powstał w roku 1989 w Gminnym Ośrodku Kultury
w
Żytnie. Teatr ANIMAGIA jest teatrem autorskim Krystyny
i Michała Zaskórskich.

Szczególnymi walorami widowisk teatru ANIMAGIA jest interesująca plastyka i precyzyjna animacja postaci.

Siła artystycznego wyrazu plastycznych form, znalazła potwierdzenie
w realizacjach, takich jak:
"Przypowieść o żołnierzu, biedzie i śmierci", "Temu owoc się należy", "Tron", "Kaprysy",
"Krajobraz z wędrowcem, czyli o zgubnych skutkach zbaczania na manowce".

Teatr ANIMAGIA brał udział i był nagradzany na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych,np: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej,Ogólnopolski Przegląd Teatralny
w Szczecinie KONTRAPUNKT,
także prezentował się na festiwalach ulicznych w Gdańsku (FETA)
i Poznaniu (MALTA).

Dwukrotnie był nagradzany przez Ministra Kultury i Sztuki,
a w roku 1998 został laureatem "Złotej Maski".