Zapraszamy na naszą stronę na facebooku: https://www.facebook.com/kajakimaluszyn/

3. Zasady wypożyczenia

 

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW W MALUSZYNIE

Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie

 

 

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.


2. Nie organizujemy spływów kajakowych, jedynie udostępniamy i wypożyczamy sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna Klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby znajdujące się wstanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu stosownej umowy oraz po pisemnym potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym regulaminem. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt pełną odpowiedzialność materialną ponosi Klient.

5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Klient musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

6. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodny z umową i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.

 

7. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Klient ma obowiązek poinformować o powyższym fakcie telefonicznie Wypożyczającego. Ponosi wówczas koszty zgodnie z cennikiem.

 

8. Za zniszczenie lub utratę sprzętu Klient zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny na dzień zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.

9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczającym.

10. Za sprzęt  zwrócony po terminie Wypożyczający pobierze dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie, za każdą dobę.

11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

12. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

13. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

14. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zwrotu wypożyczonego sprzętu muszą być zaakceptowane przez Wypożyczającego i mogą być zrealizowane wyłącznie na jego warunkach.

16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zwrotu wypożyczonego sprzętu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

17. Klient zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczającego oraz służb do tego uprawnionych.


 

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

 

Trasa Cena
Maluszyn -Sudzin 35,00 zł/ kajak
Maluszyn - Bobrowniki/ Krzętów 50,00 zł/ kajak
Maluszyn - Przedbórz 60,00 zł/ kajak
Maluszyn - Sulejów 40 zł/ doba

 

Trasy:

1. Maluszyn – Sudzin za jeden komplet wypożyczonego sprzętu – 35,00 zł (za jeden spływ w ciągu jednej doby)

2. Maluszyn – Bobrowniki/Krzętów za jeden komplet wypożyczonego sprzętu – 50,00 zł (za jeden spływ w ciągu jednej doby)

3. Maluszyn – Przedbórz za jeden komplet wypożyczonego sprzętu – 60,00 zł (za jeden spływ w ciągu jednej doby)

 

Kilkudniowa trasa:

Maluszyn – Sulejów cena za dobę wypożyczenia jednego kompletu sprzętu – 40 zł

 

Możliwe  jest ustalenie innego indywidualnego wariantu trasy spływu.

 

 

Cena obejmuje:

– wynajem jednego kajaka dwuosobowego wraz z wiosłami o wartości 3.000,00 zł,

– wypożyczenie dwóch kamizelek asekuracyjnych (dla dorosłych lub przystosowanych dla dzieci) o wartości 300,00 zł,

– transport kajaków do miejsca wodowania,

– odbiór sprzętu po zakończeniu spływu,

– parking niestrzeżony.

 

 

Wszystkie ceny są cenami brutto.