KLUBOWY WIECZÓR SENIORA

Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął comiesięczne spotkania z Seniorami.