"Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa"

Projekt partnerski polegający na zagospodarowaniu turystycznym terenów rzeki Pilicy na odcinku od Maluszyna do Sulejowa poprzez utworzenie kajakowego szlaku wodnego oraz budowę odpowiedniej infrastruktury stanic kajakowych oraz zagospodarowanie terenów wokół stanic w Maluszynie Gmina Żytno, w Krzętowie Gmina Wielgomłyny, w Przedborzu oraz w Sulejowie.