Zapraszamy na naszą stronę na facebooku: https://www.facebook.com/kajakimaluszyn/

 

PILICA - rzeka w południowej i centralnej części Polski, mająca swe źródło na obszarze Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Jej długość to 325km i jest najdłuższym lewym dopływem Wisły, do której wpływa w okolicach wsi Ostrówek.Rzeka jest bardzo urozmaiconym nizinnym szlakiem wodnym, z licznymi wysepkami, zakolami i odnogami. 

 

Spływy kajakowe, przy wyższym stanie wody, rozpoczynają się już od Żarnowca, natomiast przy normalnych stanach wód, początek spływu następuje w miejscowości Szczekociny (291,5 km od ujścia rzeki).

                                   

 

W górnym odcinku szlak jest utrudniony. Koryto rzeki jest wąskie, a spadek na szlaku wynosi około 0,8‰. Od Maluszyna spływ staje się łatwiejszy, poszerza się koryto rzeki, a spadek wynosi około 0,5‰.

 

Malownicze meandry Pilicy, urozmaicona rzeźba terenu, piękne widoki oraz możliwość kąpieli w czystej i płytkiej (w większości) wodzie, sprawiają, że każdy spływ kajakowy na długo zostaje w pamięci.