Teatr ANIMAGIA prowadzi zajęcia teatralne od początku swojego istnienia, dzięki czemu spod jego skrzydeł wyszło wielu zdolnych ludzi, a część z nich, swe późniejsze życie na stałe zwiazało z aktorstwem.

Zajęcia teatralne nastawione są na rozwijanie zainteresowań aktorskich młodych ludzi, którzy chcą pracować nad sobą, swym ciałem, głosem, ruchem, wyobraźnią i emocjami.

Zajęcia obejmują swym zakresem:

- ćwiczenia emisji głosu,

- ćwiczenia pantomimiczne,

- trening wyobraźni,

- przełamywanie barier wstydu.

Młodzi adepci nabywają umiejętności gry w masce, gry lalką, sprawnego poruszania się na scenie, oddawania emocji w sposób niewerbalny.

Warsztaty odbywają sie w każdy piątek od godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.

Osoby prowadzące: Jan Michał Zaskórski, Marta Naskręt